Saturday, March 10, 2007

maka(n)nya

Mum : what a huge pile of ironing I have! And yet another from the washing this morning
Kate : makanya...
Mum : apa??
Kate : jangan males
Mum : maka(n)nya yang banyak? *grin*
Kate : iya, makannya yang banyak, jadi punya banyak tenaga buat nyetrika, engga males

0 Comments: